«Powrót

Stan środków walutowych w lutym 2018 r.

Stan środków walutowych w lutym 2018 r.

Stan środków walutowych w lutym 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w lutym 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 12,9 mln EUR (53,8 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 76,5 mln EUR (318,8 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec lutego 2018 r. wyniósł łącznie 7.425,9 mln EUR (31.024,7 mln PLN).

«Powrót