«Powrót

Stanu środków walutowych w listopadzie 2018 r.

Stanu środków walutowych w listopadzie 2018 r.

Stanu środków walutowych w listopadzie 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w listopadzie 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 808,2 mln EUR (3 488,4 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 39,9 mln EUR (171,5 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec listopada 2018 r. wyniósł łącznie 3 197,1 mln EUR (13 716,8 mln PLN).

«Powrót