«Powrót

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2018 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2018 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2018 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2018 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 r. wyniosło:

  • dochody 88,5 mld zł, tj. 24,9 %
  • wydatki 85,3 mld zł, tj. 21,5 %
  • nadwyżka 3,1 mld zł

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2018 r.

W okresie styczeń-marzec 2018 r. dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - marzec 2017 r. o ok. 3,3%.

Dochody z podatku VAT po pierwszym kwartale br. były na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie wpływy w samym marcu z tego podatku były wyższe o ok. 27% r/r. Pozwoliło to zrekompensować niższy poziom dochodów z VAT po styczniu związany z większym poziomem zwrotów dotyczących realizowanych inwestycji.

W ramach pozostałych kategorii podatków: PIT, akcyza, gry oraz podatku od niektórych instytucji finansowych w okresie styczeń - marzec 2018 r. odnotowano wzrost. I tak:

  • dochody z podatku PIT były wyższe o 16,3% r/r (tj. ok. 1,8 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,5% r/r (tj. ok. 1,0 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,4% r/r.

Wysokie dochody z podatku PIT wiążą się z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Natomiast dochody z podatku CIT po I kwartale były niższe o 4,1% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł), co było związane głównie z układem kalendarza – termin rozliczenia rocznego CIT przypadał na sobotę (31 marca) co oznaczało przesunięcie części wpływów na kwiecień.

W okresie styczeń - marzec 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 5,6 mld zł i było wyższe o 0,6 mld zł (tj. 11,7%) w stosunku do okresu styczeń - marzec 2017 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2018 r. wyniosło 85,3 mld zł tj. 21,5 % planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 87,5 mld zł, tj. 22,7 % planu. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - marzec roku ubiegłego jest wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o ok. 5,2 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS. 

Ponadto w związku ze skorzystaniem przez Komisję Europejską z możliwości przyspieszenia w pierwszym półroczu wpłat składek przez państwa członkowskie, w okresie styczeń-marzec 2018 r. odnotowano wyższe wykonanie wydatków w ramach Środków własnych Unii Europejskiej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (więcej o ok. 1,4 mld zł).

Jednocześnie wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa były niższe o ok. 0,5 mld zł (tj. 8,7%) w stosunku do okresu I-III 2017 r. co jest związane z harmonogramem płatności w tym okresie.

Pobierz dane z wykonania budżetu państwa za styczeń - marzec 2018 r. (plik xlsx 162 KB)

«Powrót