«Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu 2018 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu 2018 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu 2018 roku.

W grudniu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 082 mln zł.

W grudniu 2018 roku sprzedano obligacje:

 • 3-miesięczne (OTS0319) – 364,1 mln zł,
 • 2-letnie (DOS1220) – 263,3 mln zł,
 • 3-letnie (TOZ1221) – 12,2 mln zł,
 • 4-letnie (COI1222) – 340,4 mln zł,
 • 10-letnie (EDO1228) – 99,2 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyły się 3-miesięczne obligacje oszczędnościowe, nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 364,1 mln zł (34% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 4-letnie (31%) i 2-letnie (24%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (9%) oraz 3-letnie (1%).

Na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczono kwotę ponad 2,7 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Graf słupkowy przedstawiający sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2018 r. (mln zł)

Podsumowanie sprzedaży skarbowych obligacji oszczędnościowych w 2018 roku.

W 2018 roku Skarb Państwa sprzedał obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 12,7 mld zł. To rekordowy wynik – najlepszy na przestrzeni ostatniej dekady.

Graf słupkowy przedstawiający sprzedaż obligacji oszczędnościowych w latach 2008 - 2018 r. (mld zł)

Wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów obligacji w 2018 r. wyniosła:

 • 10-miesięczne obligacje premiowe – 371,1 mln zł,
 • 3-miesięczne – 4.193,5 mln zł,
 • 2-letnie – 3.566,5 mln zł,
 • 3-letnie – 168,9 mln zł,
 • 4-letnie – 3.341,4 mln zł,
 • 10-letnie – 1.034,8 mln zł,
 • Obligacje rodzinne – 30,2 mln zł.


Graf przedstawia sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2018 r.


Rok 2018 to zdecydowanie najlepszy rok dla skarbowych obligacji oszczędnościowych od wielu lat. Sprzedaż w 2018 r. była wyższa od rekordowego 2017 r. o ponad 85% i zamknęła się wynikiem 12,7 mld zł. Nabywcy docenili obligacje skarbowe przeznaczając średnio w miesiącu na ich zakup ponad 1 mld zł. Ten wynik potwierdza rosnącą popularność tej formy oszczędzania.

Największym zainteresowaniem w 2018 r. cieszyły się obligacje o najkrótszym terminie zapadalności - 3-miesięczne, przeznaczone dla osób skłonnych angażować swój kapitał na bardzo krótki okres. Na ich zakup klienci przeznaczyli blisko 4,2 mld zł (33 % udział w strukturze sprzedaży). Kolejne pod względem popularności (28% udział w strukturze sprzedaży) były obligacje 2-letnie, które podobnie do obligacji 3-miesięcznych mają stałą, z góry określoną, stopę zwrotu. Wzrost sprzedaży odnotowaliśmy również w przypadku obligacji indeksowanych inflacją 4- i 10-letnich. Na zakup tego typu instrumentów nabywcy obligacji oszczędnościowych przeznaczyli łącznie 4,4 mld (34% udział w strukturze sprzedaży).

„W ubiegłym roku, w czerwcu, przeprowadziliśmy pilotażową, jednorazową emisję tak zwanych obligacji premiowych. To nowy instrument, który gwarantuje zysk w postaci odsetek (1,50% w skali roku) oraz daje szansę na wygranie dodatkowej premii pieniężnej w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł, a nawet 10.000 zł. Oszczędzający docenili obligacje premiowe i przeznaczyli na ich zakup 371 mln zł. Wysoka sprzedaż tych instrumentów miała wpływ na wielkość puli nagród.
Do rozlosowania 20 marca 2019 r. będzie aż 41.107 premii o łącznej wartości prawie 1,5 mln zł." – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.
 

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w styczniu 2019 roku

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 stycznia 2019 r.)

Cena sprzedaży

OTS0419

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

100,00 zł

przy zamianie

DOS0121

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOZ0122

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

COI0123

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO0129

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

Obligacje rodzinne

ROS0125

6-letnie

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD0131

12-letnie

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

 1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
 2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Pobierz dane statystyczne (plik xlsx 41 KB)

 

 

 

«Powrót