«Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w maju 2018 r.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w maju 2018 r.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w maju 2018 r.

W maju sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 852 mln zł.

W maju 2018 roku sprzedano obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS0818) – 363,4 mln zł,
  • 2-letnie (DOS0520) – 216,1 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0521) – 12,6 mln zł,
  • 4-letnie (COI0522) – 189,9 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0530) – 68,2 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyły się 3-miesięczne obligacje oszczędnościowe. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 363,4 mln zł (43% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 2-letnie (25%), 4-letnie (22%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (8%) oraz 3-letnie (1%).

W maju trwała również sprzedaż obligacji dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+. Na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczono 2,2 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.
 

Sprzedaż obligacji
 

"Trzeci miesiąc z rzędu zainteresowanie skarbowymi obligacjami oszczędnościowymi utrzymało się na zbliżonym poziomie. Majowa sprzedaż przekroczyła wartość 850 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje trzymiesięczne, które stanowiły 43% sprzedaży. Łącznie od początku roku na zakup obligacji nabywcy przeznaczyli ponad 4,6 mld zł. Aktualnie trwa sprzedaż nowego typu obligacji – obligacji premiowych. Można je nabyć tylko do końca czerwca. Obligacje premiowe gwarantują zysk na poziomie 1,50% w skali roku, a każda zakupiona obligacja to szansa na wygranie dodatkowych premii pieniężnych w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł, a nawet 10.000 zł" – komentuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w czerwcu 2018 r.

Typ obligacji Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-30 czerwca br.) Cena sprzedaży
PREMIOWA
10-miesięczna POS0419
 

 

Premiowe obligacje dziesięciomiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku oraz dodatkowo dają szansę na wygranie premii pieniężnej - każda obligacja bierze udział w losowaniu premii w wysokości 10.000 zł, 1.000 zł 100 zł lub 10 zł. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki oraz premia - w przypadku jej wygrania - są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po dziesięciu miesiącach od dnia zakupu).

 

100 zł
99,90 zł
przy zamianie
 
3-miesięczne
OTS0918
 

 

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

 

100 zł
100,00 zł
przy zamianie
 

2-letnie
DOS0620
 

 

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

 

100 zł
99,90 zł
przy zamianie
 
3-letnie
TOZ0621
 

 

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.
 

100 zł
99,90 zł
przy zamianie

 
4-letnie
COI0622
 

 

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji).
Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.
 

100 zł
99,90 zł
przy zamianie
 
10-letnie
EDO0628
 

 

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek).
Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.
 

100 zł
99,90 zł
przy zamianie
 
  Obligacje rodzinne  
6-letnie
ROS0624
 

 

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek).
Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.
 

100 zł
12-letnie
ROD0630
 

 

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek).
Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.
 

100 zł


1 półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
2 stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.
 

«Powrót