«Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w październiku 2018 roku

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w październiku 2018 roku

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w październiku 2018 roku

W październiku sprzedano obligacje oszczędnościowe o rekordowej łącznej wartości 1 516 mln zł.

W październiku 2018 r. sprzedano obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS0119) – 417,2 mln zł,
  • 2-letnie (DOS1020) – 488,3 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ1021) – 12,1 mln zł,
  • 4-letnie (COI1022) – 437,8 mln zł,
  • 10-letnie (EDO1030) – 158,4 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyły się 2-letnie obligacje oszczędnościowe. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 488,3 mln zł (32% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 4-letnie (29%) i 3-miesięczne (28%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (10%) oraz 3-letnie (1%).

Na zakup obligacji rodzinnych, dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, przeznaczono 2,5 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.
Wykres dot. sprzedaży obligacji oszczędnościowych w 2017 i 2018 r.

"Październik był miesiącem bardzo dużej popularności skarbowych obligacji oszczędnościowych. Odnotowaliśmy sprzedaż o wartości ponad 1,5 mld zł. W październiku obowiązywała promocja dla kontynuujących oszczędzanie - wykupywane obligacje można było zamienić na nowe obligacje po promocyjnych cenach. Wartość zamiany stanowiła 43% całej sprzedaży w październiku.
Łącznie od początku roku nabywcy obligacji oszczędnościowych przeznaczyli na ich zakup już 10,4 mld zł" – komentuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w listopadzie br.
 

Typ obligacji Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-30 listopada br.) Cena sprzedaży
OTS0219
3-miesięczne
 
Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

 

100 zł
100,00 zł
przy zamianie
 

DOS1120
2-letnie
 

 

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

 

100 zł
99,90 zł
przy zamianie
 
TOZ1121
3-letnie
 

 

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

 

100 zł
99,90 zł
przy zamianie
 
COI1122
4-letnie
 

 

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.
 

100 zł
99,90 zł
przy zamianie
 
EDO1128
10-letnie
 

 

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

 

100 zł
99,90 zł
przy zamianie
 
  Obligacje rodzinne  
ROS1124
6-letnie
 

 

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

 

100 zł
ROD1130
12-letnie
 

 

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

 

100 zł


1 półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
2 stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Pobierz statystyki sprzedaży (plik xslx 40,1 KB)

«Powrót