«Powrót

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od nagród przyznanych Powstańcom Warszawskim

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od nagród przyznanych Powstańcom Warszawskim

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od nagród przyznanych Powstańcom Warszawskim

  • Minister finansów prof. Teresa Czerwińska podjęła decyzję o wydaniu rozporządzenia, na podstawie którego nie będzie pobierany podatek dochodowy od nagród przyznanych Powstańcom Warszawskim.
  • Specjalne nagrody dla żołnierzy Powstania Warszawskiego są wypłacane zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy z marca br.

Dodatkowym skutkiem rozporządzenia będzie również brak obowiązku m. st. Warszawy do wystawienia – w przyszłym roku – rocznej informacji PIT-8C dotyczącej nagród dla weteranów.

Prace nad rozporządzeniem są prowadzone na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa. Z chwilą skierowania do uzgodnień akt będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

«Powrót