«Powrót

Konferencja na temat komitetów audytu

Konferencja na temat komitetów audytu

Konferencja na temat komitetów audytu

10 stycznia 2013 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Komitety audytu: kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości finansowej i audytu", organizowana przez Komisję Nadzoru Audytowego we współpracy z Bankiem Światowym.

Przewodniczący KNA, podsekretarz stanu w MF Mirosław Sekuła przedstawia założenia funkcjonowania nadzoru publicznego.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Audytowego (KNA), podsekretarz stanu w MF Mirosław Sekuła przedstawiając założenia funkcjonowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami w Polsce zaznaczył, że samorządowi biegłych rewidentów powierzono część zadań z zakresu nadzoru publicznego nad wykonywaniem rewizji finansowej. Podkreślił również znaczenie działalności komitetów audytu w spółkach stojących na straży sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej.

Podczas innych wystąpień, m.in. wiceprzewodniczącej KNA, reprezentującej Komisję Nadzoru Finansowego Dagmary Wieczorek-Bartczak oraz przewodniczącego IAASB (rady ustanawiającej międzynarodowe standardy rewizji finansowej) Arnolda Schildera zwracano uwagę na znaczenie niezależności członków komitetów audytu i posiadanie przez nich odpowiednich kompetencji w zakresie wykonywanych zadań.

Uczestnicy konferencji.

Obok specjalistów z kraju i zagranicy w konferencji uczestniczyli członkowie komitetów audytu, rad nadzorczych i zarządów spółek, biegli rewidenci oraz przedstawiciele sektora publicznego.

***

Komisja Nadzoru Audytowego (KNA), której członków powołuje Minister Finansów, sprawuje w Polsce od 2009 r. nadzór nad firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami oraz ich samorządem – Krajową Izbą Biegłych Rewidentów. Obsługę Komisji zapewnia Departament Rachunkowości MF. Zadaniem KNA jest również poszerzanie wiedzy organów nadzorczych spółek nt. zasad współpracy i kształtowania wzajemnych relacji z biegłym rewidentem. Chodzi o zwiększenie wiarygodności informacji finansowych przedstawianych w sprawozdaniach finansowych oraz wzmocnienie efektywności nadzoru korporacyjnego.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 06.07.2015 15:38 Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2015 10:59
Autor: Krzysztof Kuraś Osoba publikująca: Krzysztof Kuraś Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
Rejestr zmian
«Powrót