«Powrót

Komunikat KNA z dnia 10 lipca 2013 r. przypominający biegłym rewidentom badającym sprawozdania finansowe spółdzielni mieszkaniowych o przestrzeganiu przepisów systemowych

Komunikat KNA z dnia 10 lipca 2013 r. przypominający biegłym rewidentom badającym sprawozdania finansowe spółdzielni mieszkaniowych o przestrzeganiu przepisów systemowych

Komunikat KNA z dnia 10 lipca 2013 r. przypominający biegłym rewidentom badającym sprawozdania finansowe spółdzielni mieszkaniowych o przestrzeganiu przepisów systemowych

Załącznik nr 1

do uchwały Nr  193 /2013

Komisji Nadzoru Audytowego

z dnia 10 lipca 2013 r.

 

KOMUNIKAT

KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO

 

Stosownie do przepisów art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) Komisja Nadzoru Audytowego - mając na uwadze poprawę jakości badania sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych - przypomina biegłym rewidentom wykonującym czynności rewizji finansowej w tych jednostkach o  uwzględnianiu przepisów systemowych, stanowiących o zasadach gospodarki finansowej spółdzielni mieszkaniowych, określonych w ustawach:

  •  z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.),
  •  z dnia 15 grudnia 2000 r. – o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) oraz w statucie spółdzielni.

W związku z powyższym sprawozdanie finansowe sporządzane przez spółdzielnie mieszkaniowe w postaci zamieszczonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września  1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) wymaga sprawdzenia:

  •  poprawności zakresu informacyjnego tego sprawozdania pod względem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych, wynikającej z prowadzonej przez nie działalności,
  •  prezentacji danych sprawozdawczych  i porównawczych sprawozdania finansowego  w odpowiednio nazwanych pozycjach (wierszach) w poszczególnych elementach wchodzących w skład tego sprawozdania w sposób umożliwiający ich ujawnienie według zasad określonych w w/w przepisach i ze szczegółowością wskazaną w tych przepisach.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.07.2013 Data publikacji: 15.07.2013 14:45 Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2016 11:30
Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Agnieszka Dylewska Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
Rejestr zmian
«Powrót