«Powrót

Komunikat KNA z dnia 17 kwietnia 2013 r. dotyczący badania SKOK za 2012 r.

Komunikat KNA z dnia 17 kwietnia 2013 r. dotyczący badania SKOK za 2012 r.

Komunikat KNA z dnia 17 kwietnia 2013 r. dotyczący badania SKOK za 2012 r.

Załącznik nr 2

do uchwały Nr 160 /2013

Komisji Nadzoru Audytowego

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

 

KOMUNIKAT

KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO

 

Stosownie do przepisów art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) Komisja Nadzoru Audytowego popiera stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące interpretacji wybranych zagadnień prawa bilansowego – uzgodnionej z Ministerstwem Finansów, przedstawionej w piśmie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 marca 2013 r., skierowanym do Zarządu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz zobowiązuje biegłych rewidentów, którzy podpiszą lub podpisali umowy o badanie sprawozdania finansowego spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej za 2012 r. do uwzględnienia tej interpretacji przy wykonywaniu czynności rewizji finansowej w tych jednostkach, a także do sprawdzania czy Zarząd Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych uwzględniły tę interpretację przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.  

 

Pismo KNF z dnia 27 marca 2013 r. (plik pdf 451 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 24.04.2013 Data publikacji: 24.04.2013 11:46 Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2016 12:29
Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Agnieszka Dylewska Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
Rejestr zmian
«Powrót