«Powrót

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu kar orzeczonych wobec biegłych rewidentów

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu kar orzeczonych wobec biegłych rewidentów

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu kar orzeczonych wobec biegłych rewidentów

Lp. 

Data wydania i uprawomocnienia się orzeczenia

Informacja o popełnionym przez biegłego rewidenta przewinieniu dyscyplinarnym

Rodzaj i wymiar kary

Imię i nazwisko osoby fizycznej, na którą nałożono karę wraz z numerem w rejestrze biegłych rewidentów

2.

23.11.2018 r.

30.11.2018 r.

Przewinienie dyscyplinarne z art. 139 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Kara pieniężna w kwocie 4.200 (czterech tysięcy dwustu) złotych Sąd nie orzekł o podaniu imienia i nazwiska osoby fizycznej do publicznej wiadomości  

1.

26.09.2018 r.

11.10.2018 r.

 

Przewinienie dyscyplinarne z art. 139 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Kara pieniężna w kwocie 3.000 (trzech tysięcy) złotych

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i nazwiska osoby fizycznej do publicznej wiadomości   

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 04.12.2018 10:36 Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2019 15:34
Autor: Krzysztof Kuraś Osoba publikująca: Krzysztof Kuraś Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
«Powrót