«Powrót

Komunikat w sprawie konferencji organizowanej w dniu 16 stycznia 2015 r. przez Komisję Nadzoru Audytowego we współpracy z Bankiem Światowym.

Komunikat w sprawie konferencji organizowanej w dniu 16 stycznia 2015 r. przez Komisję Nadzoru Audytowego we współpracy z Bankiem Światowym.

Komunikat w sprawie konferencji organizowanej w dniu 16 stycznia 2015 r. przez Komisję Nadzoru Audytowego we współpracy z Bankiem Światowym.

16 stycznia 2015 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Skuteczny komitet audytu: wzmacnianie kontroli, zarządzanie ryzykiem i poprawa sprawozdawczości finansowej", organizowana przez Komisję Nadzoru Audytowego we współpracy z Bankiem Światowym.


Celem konferencji jest wsparcie członków komitetów audytu w realizacji ich funkcji w sposób bardziej skuteczny oraz poprawa komunikacji i współpracy między komitetami audytu a biegłymi rewidentami, organami regulacyjnymi i interesariuszami.

 

Program konferencji stanowi rozwinięcie wydarzenia zorganizowanego przez Komisję Nadzoru Audytowego i Bank Światowy w dniu 10 stycznia 2013 r. pod nazwą „Komitet Audytu: Kluczowe ogniwo w sprawozdawczości finansowej i procesie rewizji finansowej". Ówczesny program oferował spojrzenie z różnych perspektyw oraz wgląd w role i zakres odpowiedzialności komitetu audytu. Niniejszy program będzie koncentrował się bardziej na praktycznych aspektach pracy komitetu audytu, oferując informacje oraz narzędzia wspierające je w lepszej realizacji zadań oraz skuteczniejszym przyczynianiu się do wzrostu spółek giełdowych.

 

Adresatami konferencji są przede wszystkim członkowie komitetów audytu, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy finansowi oraz inni przedstawiciele wyższej kadry kierowniczej, którzy współpracują z komitetami audytu, inwestorzy, biegli rewidenci, prawnicy oraz przedstawiciele innych zawodów pełniący funkcje doradcze dla komitetów audytu.

 

W uroczystości otwarcia konferencji weźmie udział Pani Dorota Podedworna-Tarnowska, podsekretarz stanu w MF, przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego. Jako prelegenci wystąpią także dwaj inni członkowie Komisji Nadzoru Audytowego, Pani Ewa Jakubczyk-Cały i Pan Piotr Kamiński.

 

Więcej informacji w Programie konferencji (plik pdf 799 KB) .

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 10.12.2014 10:50 Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2015 13:14
Autor: Diana Strzeżysz Osoba publikująca: Diana Strzeżysz Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
«Powrót