«Powrót

Projekt Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności

Projekt Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności

Projekt Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności

Komitet Standardów Rachunkowości przekazuje do publicznej dyskusji projekt Stanowiska Komitetu w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności.

Projekt stanowiska, w stosunku do jego poprzedniej wersji, uwzględnia postanowienia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716). Ponadto, w związku z uwagami zgłoszonymi w poprzedniej dyskusji publicznej, projekt zawiera odniesienie do kwestii związanych z księgowym ujęciem transakcji, w których jednostka samorządu terytorialnego w zamian za ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymuje udziały w spółce.

Projektowane stanowisko ma służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów praktyki związanych z ujmowaniem w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej jednostek samorządu terytorialnego gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, a także z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. Projekt odnosi się zarówno do gruntów będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, jak i do gruntów Skarbu Państwa, w stosunku do których uprawnienia właścicielskie wykonują starostowie.

Przekładając do publicznej dyskusji projekt stanowiska prosimy Państwa o wyrażenie sądów i opinii. Będziemy szczególnie zobowiązani za wypowiedzi w następujących kwestiach:

  1. Czy - w Państwa ocenie - zaproponowane w projekcie rozstrzygnięcia są właściwe? Jeśli NIE proszę podać dlaczego. Prosimy o wypowiedzenie się w szczególności do wskazanych wyżej kwestii, o które projekt stanowiska został rozszerzony.
  2. W punktach 5.2 oraz 5.4 wskazano wariantowe możliwości rozwiązania opisanych tam zagadnień. Prosimy o wypowiedzenie się, który wariant Państwo preferują i wskazanie dlaczego.
  3. Czy mają Państwo uwagi do zaproponowanych w projekcie stanowiska przykładów? Jeśli tak proszę podać JAKIE?
  4. Czy mają Państwo inne uwagi do projektu stanowiska?

Komitet Standardów Rachunkowości uprzejmie prosi o zgłaszanie uwag i komentarzy do ww. projektu - w terminie do dnia 12 listopada 2018 r. na adres sekretarz.ksr@mf.gov.pl.

Projekt Stanowiska KSR dot. użytkowania wieczystego załącznik do uchwały nr 2 2018 (plik pdf 871 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 24.10.2018 Data publikacji: 24.10.2018 13:50 Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2018 12:53
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Dorota Dworak Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
Rejestr zmian
«Powrót