«Powrót

Zagadnienia zgłoszone przez przedsiębiorców podczas konferencji „Służba Celna w służbie biznesu” w dniu 18 maja 2012 r. opracowane w formie metryk spraw (fiszki)

Zagadnienia zgłoszone przez przedsiębiorców podczas konferencji „Służba Celna w służbie biznesu” w dniu 18 maja 2012 r. opracowane w formie metryk spraw (fiszki)

Zagadnienia zgłoszone przez przedsiębiorców podczas konferencji „Służba Celna w służbie biznesu” w dniu 18 maja 2012 r. opracowane w formie metryk spraw (fiszki)

 1. Zagadnienie z zakresu:   Ułatwienia w zakresie obsługi posiadaczy statusu AEO

  Opis zagadnienia:
  Realizacja przez organy Służby Celnej ułatwień przysługujących posiadaczom statusu AEO poprzez: usprawnienie obsługi zgłoszeń celnych, skrócenie czasu rejestracji dokumentów i czasu oczekiwania na wydanie dokumentów po odprawie celnej, priorytetowe rozpatrywanie wniosków, zapewnienie „opiekuna klienta", określenie zalecanego czasu odprawy celnej dla zgłoszeń AEO, wydłużenie czasu pracy oddziałów celnych, udzielanie zgody na kontrolę AEO w miejscu innym niż urząd celny, jasna informacja kiedy, komu i w jakim zakresie przysługują ułatwienia związane z posiadaniem statusu AEO.

  Stanowisko MF dotyczące ułatwień w zakresie obsługi posiadaczy statusu AEO (plik pdf 51 KB)

   
 2. Zagadnienie z zakresu: Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców reprezentowanych przez przedstawiciela

  Opis zagadnienia:
  Upoważniony przedsiębiorca korzysta z usług przedstawiciela nieposiadajacego statusu AEO. Upoważniony przedsiębiorca chciałby by przedstawiciel obsługujący jego zgłoszenia mógł korzystać ze specjalnych miejsc obsługi dla AEO umożliwiających priorytetowe złożenie zgłoszenia oraz możliwości przeprowadzenia kontroli w miejscu innym niż urząd celny.

  Stanowisko MF dotyczące ułatwień dla upoważnionych przedsiębiorców reprezentowanych przez przedstawiciela (plik pdf 35 KB)

   
 3. Zagadnienie z zakresu:   Obligatoryjne zwolnienie z obowiązku przesyłania powiadomień w procedurze uproszczonej dla upoważnionych przedsiębiorców AEO.

  Opis zagadnienia:
  W procedurze w miejscu dodatkowym ułatwieniem jest zwolnienie z obowiązku przesyłania powiadomienia. Zwolnienie to przydzielanie jest wnioskodawcy w oparciu o wyniki analizy ryzyka przeprowadzonej w toku postępowania o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Zgodnie z wnioskami przedsiębiorców uprawnienie to powinno być automatycznie udzielane przedsiębiorcom posiadającym status upoważnionego przedsiębiorcy AEO.

  Stanowisko MF dotyczące obligatoryjnego zwolnienienia z obowiązku przesyłania powiadomień w procedurze uproszczonej dla upoważnionych przedsiębiorców AEO (plik pdf 34 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.06.2012 Data publikacji: 13.09.2012 08:59 Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2015 14:50
Autor: Departament Polityki Celnej Osoba publikująca: Małgorzata Przysucha Osoba modyfikująca: Kinga Filipowicz-Mercer


Rejestr zmian
«Powrót