Sankcje ONZ

  Sankcje ONZ

  Sankcje ONZ

  Adresatami uregulowań ONZ (rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ) są państwa – członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Unormowania te są wdrażane na poziomie Unii Europejskiej w sposób zunifikowany w formie odpowiednio decyzji oraz rozporządzeń Rady (UE), a państwa członkowskie UE podejmują na gruncie prawa krajowego działania komplementarne względem uregulowań przewidzianych przepisami UE.

  Listy podmiotów objętych sankcjami finansowymi na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych atakami terrorystycznymi:

  1)    Lista podmiotów objętych sankcjami finansowymi na podstawie Rezolucji 1267(1999), zgodnie z którą Komitet ds. Sankcji wobec ISIL (Da'esh) i Al-Kaidy prowadzi listę osób i podmiotów mających związek z ISIL (Da'esh) i Al Kaidą - ISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions List.
  https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

  2)    Lista podmiotów objętych sankcjami finansowymi na podstawie Rezolucji 1988(2011), na podstawie której Komitet ds. Sankcji wobec Talibów (tzw. Komitet 1988) prowadzi listę osób, grup, przedsięwzięć i podmiotów mających związek z Talibami - 1988 Sanctions List.
  https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.01.2015 Data publikacji: 20.01.2015 12:48 Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2017 15:59
  Autor: Departament Informacji Finansowej Osoba publikująca: Danuta Sawicka Osoba modyfikująca: Danuta Sawicka