«Powrót

Informacja o dochodach i udziały w CIT za 2014 r.

Informacja o dochodach i udziały w CIT za 2014 r.

Informacja o dochodach i udziały w CIT za 2014 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1a załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119 ze  zmianami) dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego i udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje się w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy w kolumnach „Należności", „Dochody wykonane", „zaległości netto" i „nadpłaty", zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa, odpowiednio do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 03.04.2015 Data publikacji: 03.04.2015 14:45 Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2017 08:56
Autor: Departament Administracji Podatkowej Osoba publikująca: Marcin Andrzejak Osoba modyfikująca: Małgorzata Rojek
«Powrót