Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerw celowych budżetu państwa (część 83, poz. 8 oraz poz. 19) a także z budżetu środków europejskich (cz. 83, poz. 98).

  Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerw celowych budżetu państwa (część 83, poz. 8 oraz poz. 19) a także z budżetu środków europejskich (cz. 83, poz. 98).

  Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerw celowych budżetu państwa (część 83, poz. 8 oraz poz. 19) a także z budżetu środków europejskich (cz. 83, poz. 98).

  Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerw celowych budżetu państwa (część 83, poz. 8 oraz poz. 19) oraz z budżetu środków europejskich (cz. 83, poz. 98) na realizację projektów w ramach:

  • Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020,
  • Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020,
  • Wspólnej Polityki Rolnej,
  • projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nieujętych w budżecie środków europejskich.

   (poniżej link do dokumentu, który otwiera się w nowym oknie)

   

  Procedura rezerwy celowej (plik Word 48 KB)

   

  UWAGA!

  Nie będą rozpatrywane wnioski,  które nie spełniają wymogów formalnych   (np. takie, które nie są oznaczone datą, znakiem pisma, nie zostały podpisane imiennie przez  dysponenta danej części budżetowej lub osobę, która może go zastępować w sprawach budżetowych, nie zawierają propozycji klasyfikacji budżetowej, nie są poprawne pod względem rachunkowym).

   

  Załączniki do ww. procedury:

  1. Załącznik 1a (plik Word 65,1 KB)

  2. Załącznik 1b Agencje płatnicze (plik Word 25,8 KB)

  3. Załącznik 1b Wojewodowie (plik Word 22,8 KB)

  4. Załącznik 1c (plik Word 30,1 KB)

  5. Załącznik 1d (plik Word 28,7 KB)

  6. Załącznik 1e (plik Word 25,1 KB)

  7. Załącznik 1f (plik Word 33,6 KB)

  8. Załącznik 2 (plik Excel 15,5 KB)

  9. Załącznik 3 (plik Excel 14,4 KB)

  10. Załącznik 4 (plik Word 18,2 KB)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.07.2018 Data publikacji: 06.09.2012 06:51 Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018 10:44
  Autor: Departament Instytucji Płatniczej Osoba publikująca: Sylwia Rokicka-Kordasiewicz Osoba modyfikująca: Sylwia Rokicka-Kordasiewicz
  Rejestr zmian