«Powrót

INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY DEPARTAMENTU

INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY DEPARTAMENTU

INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY DEPARTAMENTU

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą statutu Ministerstwa Finansów, na podstawie Zarządzenia nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów, nastąpiła zmiana nazwy Departamentu ds. Organizacji Sektora Finansów Publicznych na Departament Reformy Finansów Publicznych.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, że zakres dotychczasowych zadań realizowanych przez Departament nie uległ zmianie.
«Powrót