«Powrót

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE CYKL SZKOLEŃ DLA GRUPY KIEROWNICZEJ

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE CYKL SZKOLEŃ DLA GRUPY KIEROWNICZEJ

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE CYKL SZKOLEŃ DLA GRUPY KIEROWNICZEJ

W dniu 29 maja br. w Centrum Konferencyjnym „Zielna" odbyło się spotkanie inaugurujące cykl szkoleń na temat budżetu zadaniowego dla Grupy Kierowniczej w skład której wchodzą dyrektorzy departamentów finansowych, mający stać się po ukończonym szkoleniu liderami procesu wdrażania budżetu zadaniowego w swoich urzędach. Szkolenia te realizowane są w ramach priorytetu V. Dobre rządzenie, działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcie nr 1

Uczestników przywitał Pan Sławomir Żałobka – Dyrektor Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (EIPA) w Polsce. Następnie swoją prezentację wygłosiła Pani dr Marta Postuła – Dyrektor Departamentu ds. Organizacji Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów, podczas której przedstawiła koncepcje budżetu zadaniowego jako narzędzia efektywnego i transparentnego zarządzania finansami publicznymi oraz dotychczasowe działania i plany na przyszłość w zakresie budżetu zadaniowego w Polsce. Natomiast Pan dr Piotr Perczyński – Manager Projektu EIPA przedstawił szczegółowy cel szkolenia oraz metody nauczania, które będą stosowane podczas spotkań.
 
Następną część szkolenia poprowadził Pan Lourens Alting Doradca w Ministerstwie Spraw Ekonomicznych wraz z Panią dr Miriam Allan – pracownikiem EIPA, przedstawiając wnioski płynące z doświadczeń holenderskich ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak źródła finansowania budżetu zadaniowego w Holandii oraz najistotniejsze trudności podczas wdrażania rozwiązań systemowych.
Zdjęcie nr 2
Ostatni moduł był poświęcony Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009 („Nota Budżetowa"), w którym Pani Beata Rudzka – Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Organizacji Sektora Finansów Publicznych szczegółowo przedstawiła zapisy zawarte w tym dokumencie, koncentrując się w szczególności na zmianach jakie nastąpiły w stosunku do noty budżetowej na 2008 rok.
 
Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym odnoszącym się do zagadnień prezentowanych na przedmiotowym szkoleniu, w którym uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań pracownikom EIPA oraz Ministerstwa Finansów.
 
Terminy szkoleń z zakresu budżetowania zadaniowego w administracji publicznej w 2008 roku - dla Grupy Kierowniczej (w podziale na grupy A i B):

Pliki do pobrania

«Powrót