«Powrót

URUCHOMIENIE SKRZYNKI E-MAIL

URUCHOMIENIE SKRZYNKI E-MAIL

URUCHOMIENIE SKRZYNKI E-MAIL

W dniu 20 maja 2008 r. została uruchomiona skrzynka korespondencyjna posiadająca adres: bz@mofnet.gov.pl,  za pomocą której można kontaktować się z pracownikami Ministerstwa Finansów w kwestiach odnoszących się do budżetu zadaniowego i kierować pytania w tym zakresie.

«Powrót