Dobre praktyki komitetów audytu w sektorze finansów publicznych

  Dobre praktyki komitetów audytu w sektorze finansów publicznych

  Dobre praktyki komitetów audytu w sektorze finansów publicznych

  Szanowni Państwo,

  Ministerstwo Finansów przedstawia trzecią wersję dokumentu pn. „Dobre praktyki komitetów audytu w sektorze finansów publicznych". Dokument ten zawiera wybrane wzory i doświadczenia dotyczące poszczególnych obszarów działalności komitetów audytu, np: roli i zadań komitetów, ich składu, niezbędnych kompetencji ich członków, sprawozdawczości oraz procesu samooceny. Konkretne przykłady rozwiązań przedstawione w dokumencie zostały zidentyfikowane na podstawie analizy informacji na temat międzynarodowych praktyk komitetów dostępnych w Internecie oraz analizy sprawozdań komitetów audytu w sektorze publicznym przekazywanych corocznie do Ministerstwa Finansów.

  W trzeciej wersji tego opracowania każdy podrozdział został uzupełniony o nowe przykłady dobrych praktyk. Dołączony został również podrozdział poświęcony dobrym praktykom komitetów audytu w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz zapewnienia funkcjonowania skutecznego audytu wewnętrznego. Dokument wzbogacono również o załącznik nr 2 poświęcony zadaniom komórki audytu wewnętrznego obsługującej prace komitetu.

  Przedstawiony zbiór dobrych praktyk nie formułuje obligatoryjnych zasad. Ostateczna ocena adekwatności poszczególnych propozycji przedstawionych w w/w zbiorze i podjęcie decyzji co do ich wdrożenia należy do członków komitetów audytu lub do ministra kierującego działem, który powołał dany komitet.

  Załączniki do pobrania:

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.07.2013 Data publikacji: 30.07.2013 07:43 Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2017 16:34
  Autor: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Osoba publikująca: Elżbieta Książkiewicz Osoba modyfikująca: Monika Kos
  Rejestr zmian