«Powrót

Wzór sprawozdania z realizacji zadań komitetu audytu

Wzór sprawozdania z realizacji zadań komitetu audytu

Wzór sprawozdania z realizacji zadań komitetu audytu

Szanowni Państwo,

w celu ujednolicenia informacji przekazywanych na podstawie art. 289 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Departament Polityki Wydatkowej opracował nowy wzór sprawozdania komitetu audytu z realizacji zadań w roku poprzednim.

Zmiana wzoru jest uzasadniona potrzebą uproszczenia zarówno sposobu, jak i zakresu przekazywanych informacji.

Nowym elementem wzoru jest m.in. zestawienie jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym w dziale/działach.

Wzór ten będzie dotyczył działań komitetów audytu w roku 2017 i latach późniejszych.

Prosimy o przekazywanie sprawozdania w edytowalnej wersji elektronicznej (plik Excel) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sprawozdanie należy kierować:

  • w przypadku gdy w jednostce obowiązuje elektroniczny system obiegu dokumentów na adres:/bx1qpt265q/SkrytkaESP lub
  • za pośrednictwem Platformy e-PUAP lub
  • pocztą elektroniczną na adres: KoordynacjaAW@mf.gov.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Sprawozdanie KAW – pełna nazwa jednostki".

Załączniki:
Wzór sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu (plik xlsx, 100 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.06.2014 Data publikacji: 16.06.2014 11:08 Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2018 08:57
Autor: Małgorzata Nowicka Osoba publikująca: Elżbieta Książkiewicz Osoba modyfikująca: Wojciech Jóźwicki
«Powrót