Oświadczenia Ministra Finansów o stanie kontroli zarządczej

  Oświadczenia Ministra Finansów o stanie kontroli zarządczej

  Oświadczenia Ministra Finansów o stanie kontroli zarządczej

  Zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) minister kierujący działem sporządza, do końca kwietnia każdego roku, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie kierowanych przez niego działów administracji rządowej. Wzór oświadczenia określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. Nr 238, poz. 1581).

  Oświadczenie Ministra Finansów o stanie kontroli zarządczej za 2017 r. (plik PDF 1,95 MB)

  Oświadczenie Ministra Rozwoju i Finansów o stanie kontroli zarządczej za 2016 r. (plik PDF 185 KB)

  Oświadczenie Ministra Finansów o stanie kontroli zarządczej za 2015 r. (plik PDF 149 kB)

  Oświadczenie Ministra Finansów o stanie kontroli zarządczej za 2014 r. (plik PDF 1,64 MB)

  Oświadczenie Ministra Finansów o stanie kontroli zarządczej za 2013 r. (plik PDF 779 KB)


  Oświadczenie Ministra Finansów o stanie kontroli zarządczej za 2012 r. (plik PDF 1,26 MB)


  Oświadczenie Ministra Finansów o stanie kontroli zarządczej za 2011 r. (plik PDF 830 KB)


  Oświadczenie Ministra Finansów o stanie kontroli zarządczej za 2010 r. (plik PDF 1,34 MB)

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 14:21 Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2018 16:15
  Autor: Departament Zarządzania Strategicznego Osoba publikująca: Łukasz Wolin Osoba modyfikująca: Paweł Walisiak