Sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra Finansów

  Sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra Finansów

  Sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra Finansów

  Zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) minister kierujący działem sporządza, do końca kwietnia każdego roku, sprawozdanie z wykonania planu działalności za poprzedni rok w zakresie kierowanych przez niego działów administracji rządowej. Sposób sporządzania oraz elementy sprawozdania określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. Nr 187, poz. 1254).


  Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Rozwoju i Finansów za 2017 rok (plik PDF 3,70 MB)

  Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Rozwoju i Finansów za 2016 rok (plik PDF 1,72 MB)

  Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Finansów za 2015 rok (plik PDF 385 KB)

  Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Finansów za 2014 rok (plik PDF 3,93 KB)

  Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Finansów za 2013 rok (plik PDF 1,45 MB)

  Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Finansów za 2012 rok (plik PDF 3,93 MB)

  Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Finansów za 2011 rok (plik PDF 2,76 MB)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.05.2015 Data publikacji: 26.05.2015 14:02 Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2018 16:11
  Autor: Departament Zarządzania Strategicznego Osoba publikująca: Izabela Podsiadły-Gronow Osoba modyfikująca: Paweł Walisiak