«Powrót

Posiedzenie plenarne FATF i MENAFATF w dniach 27-29 czerwca 2018 r.

Posiedzenie plenarne FATF i MENAFATF w dniach 27-29 czerwca 2018 r.

Posiedzenie plenarne FATF i MENAFATF w dniach 27-29 czerwca 2018 r.

W dniach 27 – 29 czerwca 2018 r., w Paryżu odbyło się połączone spotkanie plenarne, FATF i MENAFATF (ang. - Middle East and North Africa Financial Action Task Force, ciało regionalne typu FATF). Podczas posiedzenia poruszono, m. in.  następujące tematy:

 

Ø  przepływy finansowe powiązane z procederem handlu ludźmi

Na sesji plenarnej przyjęto wspólny raport typologiczny FATF-APG (ang.- Asian-Pacific Group, ciało regionalne typu FATF), w którym przeanalizowano przepływy finansowe związane z rosnącą przestępczością dotyczącą handlu ludźmi. Raport zawiera dobre praktyki i wskaźniki pomocne w identyfikacji przestępstw związanych z handlem ludźmi, jak również wskazuje powiązania pomiędzy handlem ludźmi a finansowaniem terroryzmu.

 

Ø  ukrywanie beneficjentów rzeczywistych

Na sesji plenarnej przyjęto wspólny raport typologiczny FATF i Grupy Egmont, w którym przeanalizowano mechanizmy i techniki stosowane w celu utrudniania określenia struktury własności i kontroli nielegalnie pozyskanych aktywów. Raport jest adresowany do władz krajowych, instytucji finansowych oraz innych profesjonalnych usługodawców i ma na celu podnoszenie świadomości w zakresie ryzyka związanego z opisywanymi zjawiskami.

 

Ø  profesjonalne techniki prania pieniędzy

Na sesji plenarnej przyjęto raport opisujący sektor profesjonalnych usług prania pieniędzy oferowanych klientom chcącym ukryć przestępcze pochodzenie wartości majątkowych. Raport opisuje poszczególne rodzaje usług w celu ułatwienia właściwym organom ich identyfikacji.  

 

Ø  omówienie koncepcji podejścia opartego na ryzyku dla sektora ubezpieczeniowego oraz sektora papierów wartościowych

Podczas posiedzenie plenarnego omówiono dwa projekty poradników zawierających wytyczne dotyczące podejścia opartego o ryzyko. Dokumenty te zostaną udostępnione do publicznej konsultacji po posiedzeniu plenarnym. Uzgodnione wersje poradników powinny zostać przyjęte na sesji plenarnej FATF w październiku 2018 r.

 

Ø  członkostwo w FATF

Indonezja uzyskała status obserwatora FATF.

 

Ø  Somalia członkiem MENAFATF

Somalia spełniła wymogi dotyczące uzyskania członkostwa w MENAFATF. Podczas posiedzenia plenarnego zatwierdzono członkostwo Somalii jako członka MENAFATF.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 12.07.2018 Data publikacji: 12.07.2018 08:26 Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018 08:26
Autor: Departament Informacji Finansowej Osoba publikująca: Wojciech Ryżowski Osoba modyfikująca: Wojciech Ryżowski
Rejestr zmian
«Powrót