«Powrót

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2018/105 z dnia 27 października 2017r. oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2018/212 z dnia 13 grudnia 2017 r., zmieniające rozporządzenie delegowane (EU) 2016/1675 przez dodanie Etiopii do wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2018/105 z dnia 27 października 2017r. oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2018/212 z dnia 13 grudnia 2017 r., zmieniające rozporządzenie delegowane (EU) 2016/1675 przez dodanie Etiopii do wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2018/105 z dnia 27 października 2017r. oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2018/212 z dnia 13 grudnia 2017 r., zmieniające rozporządzenie delegowane (EU) 2016/1675 przez dodanie Etiopii do wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka.

Uprzejmie informujemy, że Rozporządzenie delegowane Komisji EU 2018/105 z dnia 27 października 2017r., zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 przez dodanie Etiopii do unijnego wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka zostało przekazane w ramach procedury legislacyjnej UE do Parlamentu Europejskiego i  Rady UE - które nie zgłosiły zastrzeżeń do tego aktu prawnego. W związku z powyższym, omawiane rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE (OJ L 19 z 24 stycznia 2018 r.) i weszło w życie w dniu 13 lutego 2018 r.

 

Parlament Europejski oraz Rada UE nie zgłosiły także zastrzeżeń do Rozporządzenia delegowanego Komisji EU 2018/105 z dnia 13 grudnia 2017r., zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 przez dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do unijnego wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka. Omawiane rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE (OJ L 41 z 14 lutego 2018 r.) i wejdzie w życie w dniu 6 marca 2018 r.

 

Uprzejmie przypominamy, że lista stanowiąca aneks do wskazanego rozporządzenia obejmuje odmienny katalog państw niż kraje wysokiego ryzyka zidentyfikowane przez FATF w swoich oświadczeniach (ang FATF Public Statement, Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2018/105 z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 2016/1675 przez dodanie Etiopii do wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka(link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2018/212 z dnia 13 grudnia 2017 r., zmieniające rozporządzenie delegowane (EU) 2016/1675 przez dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do unijnego wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 21.03.2018 Data publikacji: 21.03.2018 16:59 Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2018 11:51
Autor: Wojciech Ryżowski Osoba publikująca: Wojciech Ryżowski Osoba modyfikująca: Wojciech Ryżowski
Rejestr zmian
«Powrót