«Powrót

Spotkanie Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego w dniu 31 sierpnia 2018 r.

Spotkanie Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego w dniu 31 sierpnia 2018 r.

Spotkanie Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego w dniu 31 sierpnia 2018 r.

W dniu 31 sierpnia w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego z udziałem Przewodniczącego Komitetu – Ministra Mariana Banasia – Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Wiceprzewodniczącego Komitetu – Pana Macieja Aleksandra Kędzierskiego – Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej oraz członków Komitetu – wyznaczonych przedstawicieli organów, instytucji i służb realizujących zadania w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Komitet Bezpieczeństwa Finansowego, działający przy Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, pełni funkcje opiniodawczą i doradczą w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W szczególności do zadań Komitetu należy opiniowanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wydawanie rekomendacji dotyczących stosowania szczególnych środków ograniczających, dokonywanie analiz i ocen rozwiązań prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przedstawienie opinii o potrzebie dokonania zmian przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 04.09.2018 Data publikacji: 04.09.2018 17:16 Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2018 17:17
Autor: Departament Informacji Finansowej Osoba publikująca: Wojciech Ryżowski Osoba modyfikująca: Wojciech Ryżowski
Rejestr zmian
«Powrót