«Powrót

Wizyta delegacji administracji ukraińskiej w Polsce

Wizyta delegacji administracji ukraińskiej w Polsce

Wizyta delegacji administracji ukraińskiej w Polsce

Zdjęcie grupowe uczestników delegacji

Generalny Inspektor Informacji Finansowej uczestniczy w realizacji Planu współpracy rozwojowej w 2018 r., przygotowując w ramach projektu pod nazwą Wzmacnianie ukraińskiego systemu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu pomoc techniczną dla Jednostki Analityki Finansowej (JAF) z Ukrainy. Pomoc, finansowana ze środków pochodzących z rezerwy celowej Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju, polegała na organizacji wizyt studyjnych urzędników ukraińskich w Polsce oraz warsztatów przeprowadzonych przez przedstawicieli polskiej JAF na Ukrainie.

 

W dniach 3 – 7 września 2018 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej gościł w Polsce przedstawicieli ukraińskiej jednostki analityki finansowej i pozostałych organów właściwych w obszarze walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Prelegenci GIIF, Krajowej Administracji Skarbowej, Policji oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego przedstawili delegacji ukraińskiej szczegóły funkcjonowania polskiego systemu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, szczególną uwagę przywiązując do zmian, wprowadzonych ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dla uczestników wizyty cennym doświadczeniem była możliwość bliższego poznania aspektów współpracy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z organami Krajowej Administracji Skarbowej oraz Policji na poziomie województwa, dzięki spotkaniom z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zrealizował wizytę studyjną delegacji ukraińskiej w ramach projektu pod nazwą Wzmacnianie ukraińskiego systemu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, uwzględnionego w Planie współpracy rozwojowej w 2018 r.

Rejestr zmian
«Powrót