«Powrót

Komunikat GIIF dotyczący kursu e-learningowego „przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”

Komunikat GIIF dotyczący kursu e-learningowego „przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”

Komunikat GIIF dotyczący kursu e-learningowego „przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”

W związku z pytaniami dotyczącymi kursu e-learningowego z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu informuję, iż w dniu 18 kwietnia 2017 r. zakończył się 3 letni okres administrowania kursem.

W najbliższym czasie nie jest planowane uruchomienie przedmiotowego kursu przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwanego dalej: GIIF. Uzyskane dotychczas przez uczestników zaświadczenia o ukończeniu kursu, po nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 299 ze zm.), zwanej dalej ustawą, mającej miejsce 22 października 2009 r., nadal są ważne.

Na podstawie art. 10a ust 4 ustawy, instytucja obowiązana zapewnia udział pracowników w programach szkoleniowych, które mogą odbywać się poprzez szkolenia wewnętrzne instytucji obowiązanych a także samokształcenie przy wykorzystaniu informacji i komunikatów dostępnych na stronach GIIF.

W przypadku uczestników, którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym, uzyskali zaświadczenie, natomiast z różnych względów nie mogą go ponownie wydrukować z e –maila podanego przy rejestracji do kursu, proszę o wysłanie e-maila na adres sekretariat.IF@mf.gov.pl, podanie: imienia, nazwiska i nr PESEL w celu weryfikacji podanych informacji i drogą e-mail przekazana będzie informacja o ukończeniu kursu.

Rejestr zmian
«Powrót