«Powrót

Wyjaśnienie do Komunikatu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z dnia 27 stycznia 2015 r. dotyczącego zasad rejestracji transakcji

Wyjaśnienie do Komunikatu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z dnia 27 stycznia 2015 r. dotyczącego zasad rejestracji transakcji

Wyjaśnienie do Komunikatu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z dnia 27 stycznia 2015 r. dotyczącego zasad rejestracji transakcji

W Komunikacie dotyczącym zasad rejestracji transakcji na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zawiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w trybie art. 16 oraz 17 powołanej ustawy, wskazano, że „W przypadku gdy instytucja obowiązana stwierdzi, że transakcja wcześniej zarejestrowana jako transakcja ponadprogowa, tj. o której jest mowa w art. 8 ust 1 ustawy, spełnia kryteria wskazane w art. 8 ust. 3 ustawy, powinna dokonać korekty karty transakcji poprzez wpisanie odpowiedniego kodu transakcji podejrzanej w polu 08 - „Kpdjrz" oraz wyjaśnień co do okoliczności podejrzanych w polu 45 - „Uwagi", a następnie przekazać informację o korekcie transakcji do GIIF".

Z uwagi na otrzymywane informacje o błędnej interpretacji powyższego fragmentu komunikatu Generalny Inspektor Informacji Finansowej (dalej jako GIIF) wyjaśnia, że dotyczy on korekty karty transakcji, wypełnionej uprzednio dla transakcji ponadprogowej, która została dokonana w związku ze stwierdzeniem przez instytucję obowiązaną – w wyniku analizy dodatkowych informacji, ujawnionych po zarejestrowaniu transakcji – że okoliczności towarzyszące transakcji wskazują na jej możliwy związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Taka korekta nie jest korektą błędu popełnionego przez instytucję obowiązaną. Jest to korekta informacji o transakcji w rejestrze i wynika ona z realizacji obowiązku analizy transakcji, o którym mowa w art. 8a ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wykonanego z zachowaniem należytej staranności, przez instytucję obowiązaną. Informacja o tego typu korekcie powinna być do GIIF przekazana niezwłocznie.

Jednocześnie GIIF przypomina, że w przypadku, gdy instytucja obowiązana dokonując z należytą starannością analizy transakcji stwierdzi w chwili rejestracji transakcji, że okoliczności jej towarzyszące wskazują na możliwy związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, to taka transakcja powinna być zarejestrowana od razu z właściwym kodem transakcji podejrzanej w polu 08, a informacja o niej powinna być do GIIF przekazana niezwłocznie (nie ma w tym przypadku potrzeby korekty informacji w rejestrze).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 02.07.2015 Data publikacji: 02.07.2015 14:52 Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2015 10:29
Autor: Departament Informacji Finansowej Osoba publikująca: Anna Grzechnik-Wołosiuk Osoba modyfikująca: Anna Grzechnik-Wołosiuk
«Powrót