«Powrót

Odpowiedzi na pytania instytucji obowiązanych, dotyczące prowadzenia rejestru transakcji i przesyłania informacji o zarejestrowanych transakcjach

Odpowiedzi na pytania instytucji obowiązanych, dotyczące prowadzenia rejestru transakcji i przesyłania informacji o zarejestrowanych transakcjach

Odpowiedzi na pytania instytucji obowiązanych, dotyczące prowadzenia rejestru transakcji i przesyłania informacji o zarejestrowanych transakcjach

  1. Czy instytucja obowiązana prowadząca rejestr transakcji w formie papierowej, może wysyłać dane z rejestru w formie elektronicznej, np. poprzez stronę WWW Generalnego Inspektora?- plik pdf 28,2 KB
  2. Czy jest dopuszczalne z punktu widzenia GIIF zachowanie w polu "numer jednostki organizacyjnej" jednakowej dla wszystkich rekordów numeru Centrali Banku, jako jednostki wysyłającej plik zbiorowo ze wszystkich jednostek organizacyjnych banku rejestrujących dane? - plik pdf 35,5 KB
  3. Czy konieczność szyfrowania danych będzie obowiązkowa dla obu form przekazywania danych (teletransmisja oraz elektroniczne nośniki - dyskietka, płyta CD-ROM)? - plik pdf 25,7 KB

  4. Czy przy przekazywaniu danych do Generalnego Inspektora w formie elektronicznej (teletransmisja, dyskietka komputerowa, płyta CD-ROM) oprócz zastosowania podpisu elektronicznego będzie zachodziła konieczność szyfrowania danych?  plik pdf 26,1 KB
  5. Czy w przypadku kancelarii notarialnej będącej spółką cywilną (dwóch lub więcej notariuszy) każdy z notariuszy jest osobną instytucją obowiązaną czy instytucją obowiązaną jest spółka? Czy każdy z osobna powinien prowadzić rejestr? Co należy wpisać w polu NIP karty transakcji - NIP notariusza czy NIP spółki? - plik pdf 24,3 KB
  6. Czy w przypadku, kiedy jest znana nazwa podmiotu a nie jest znany jego typ to nie podawać nazwy podmiotu oraz jaką wartość powinno przyjąć pole "typ podmiotu" - w przypadku podania nazwy podmiotu, a typ podmiotu jest nieznany? - plik pdf 25,2 KB
  7. Jakie są stosowane przez system informatyczny Generalnego Inspektora algorytmy walidacyjne dotyczące wszystkich pól w karcie transakcji, a w szczególności pól PESEL, NIP i REGON? - plik pdf 24,5 KB
  8. Przekazywanie danych do Generalnego Inspektora w formie teletransmisji - poradnik dla instytucji obowiązanych  - plik pdf 35,5 KB
  9. W jaki sposób instytucja obowiązana może zalogować się na bezpieczną stronę Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, która służy do przekazywania danych?  - plik pdf 26,4 KB
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.09.2012 Data publikacji: 17.09.2012 14:21 Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2015 11:06
Autor: Departament Informacji Finansowej Osoba publikująca: Wojciech Ryżowski Osoba modyfikująca: Anna Grzechnik-Wołosiuk
Rejestr zmian
«Powrót