«Powrót

Inne sankcje

Inne sankcje

Inne sankcje

Listy podmiotów, opracowywane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC), są listami obowiązującymi w ramach jurysdykcji Stanów Zjednoczonych. Część z tych unormowań implementuje do systemu prawnego Stanów Zjednoczonych  uregulowania ONZ, wynikające z reżimu sankcji międzynarodowych, część odzwierciedla autonomiczną politykę bezpieczeństwa narodowego USA. 

Instytucje obowiązane mogą brać pod uwagę podmioty wskazane na takich listach przy ocenie ryzyka, a także przy ocenie transakcji jako transakcji mogącej mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Nie ma jednak konieczności zgłaszania do GIIF każdej transakcji z udziałem podmiotu występującego na liście OFAC czy liście obowiązującej na terytorium innego państwa, chyba, że transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Stany Zjednoczone

OFAC Sanctions List Search- link otwiera nowe okno w innym serwisie
OFAC Specially Designated Nationals List (SDN)- link otwiera nowe okno w innym serwisie

 

Wielka Brytania

Current list of designated persons, terrorism and terrorist financing- link otwiera nowe okno w innym serwisie


 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 20.01.2015 Data publikacji: 20.01.2015 12:59 Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2015 08:09
Autor: Departament Informacji Finansowej Osoba publikująca: Danuta Sawicka Osoba modyfikująca: Anna Grzechnik-Wołosiuk
«Powrót