«Powrót

Obowiązek publikacji

Obowiązek publikacji

Obowiązek publikacji

Na podstawie art.  27b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych został zobowiązany do podawania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej swojego urzędu indywidualnych danych z zeznań podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz podatników tego podatku będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK).

Obowiązek dotyczy danych zawartych w zeznaniach za rok podatkowy kończący się w roku  kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje publikacja i powinien być wypełniony do 30 września każdego roku.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 2369), która wprowadziła ww. przepis, obowiązek publikacji dotyczy również indywidualnych danych podatników zawartych w zeznaniach złożonych za lata podatkowe, które rozpoczęły się po dniu 31 grudnia 2011 r. i zakończyły przed  dniem 1 stycznia 2018 r.

Dane prezentowane są w podziale na lata kalendarzowe. O ich ujęciu w danym roku decyduje termin zakończenia roku podatkowego podatnika. Ze względu na specyfikę odrębnie prezentowane są dane podatkowych grup kapitałowych.

Dane podlegają kwartalnej aktualizacji według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał roku kalendarzowego.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.04.2018 Data publikacji: 30.04.2018 12:02 Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2018 12:02
Autor: Departament Podatków Dochodowych Osoba publikująca: Janusz Woźniak Osoba modyfikująca: Janusz Woźniak
Rejestr zmian
«Powrót