Euro w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

  Narodowy Komitet Koordynacyjny do Spraw Euro

  Narodowy Komitet Koordynacyjny do Spraw Euro

  Narodowy Komitet Koordynacyjny do Spraw Euro

  Narodowy Komitet Koordynacyjny do Spraw Euro (Komitet) odpowiada za przygotowanie i przedstawienie Radzie Ministrów propozycji działań lub wniosków, mających na celu przygotowanie Rzeczypospolitej Polskiej od wprowadzenia euro. Ponadto Komitet ma za zadanie współdziałanie z Pełnomocnikiem w zakresie inicjowania i monitorowania działań organów administracji rządowej związanych z przygotowaniami do integracji walutowej.

  W skład Komitetu wchodzą:

  • przewodniczący – Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską;
  • współprzewodniczący – Pełnomocnik Zarządu Narodowego Banku Polskiego do Spraw Wprowadzenia Euro;
  • członkowie:
  • Minister – Członek Rady Ministrów, kierujący pracami stałego komitetu Rady Ministrów,
  • sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
  • sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,
  • sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
  • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Prezes Rządowego Centrum Legislacji,
  • Przewodniczący albo Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

  W celu zapewnienia efektywności procesu koordynacji przygotowań w posiedzeniach Komitetu może uczestniczyć przedstawiciel Pełnomocnika Rządu. Na wniosek członka Komitetu w jego posiedzeniach mogą także uczestniczyć, w charakterze doradczym bądź w ramach konsultacji społecznych, osoby spoza jego składu, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych.

  Komitet został ustanowiony mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. (plik PDF, 228 KB), powołującego międzyinstytucjonalną strukturę organizacyjną ds. wprowadzenia euro w Polsce.

  Posiedzenia Komitetu miały miejsce: pierwsze – 4 grudnia 2009 r., drugie – 30 czerwca 2010 r., trzecie – 28 grudnia 2010 r., czwarte – 22 czerwca 2011 r., piąte – 16 grudnia 2011 r., szóste – 20 grudnia 2012 r., siódme – 20 grudnia 2013 r., ósme – 15 grudnia 2014 r.

  Warunki ponownego wykorzystywania informacji (link do strony wewnętrznej)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.11.2009 Data publikacji: 23.08.2012 16:11 Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2015 16:00
  Autor: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Osoba publikująca: Katarzyna Waćko Osoba modyfikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska
  Rejestr zmian