Informacje o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

  Informacje o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

  Informacje o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

  Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2022, z późn. zm.), Rada Ministrów przedkłada corocznie Sejmowi informację o ww. poręczeniach i gwarancjach, w terminie właściwym do przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za dany rok.

  Poszczególne "Informacje o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa, niektóre
  osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" załączono poniżej.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 12:54 Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2018 13:01
  Autor: Departament Gwarancji i Poręczeń Osoba publikująca: Tomasz Górecki Osoba modyfikująca: Tomasz Górecki

  Powiązane

  Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz niektóre osoby prawne
  Rejestr zmian