Program Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego

  Program Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego

  Program Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego

  Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1808) Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) może udzielać we własnym imieniu i na własny rachunek poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych.

  W dniu 7 marca 2018 r. został przyjęty przez Radę Ministrów program rządowy pn. „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Przyjęty program zastąpił program o tej samej nazwie funkcjonujący, ze zmianami, od dnia 19 maja 2009 r.

  Treść programu została załączona poniżej.

  Program "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego" z dnia 7 marca 2018 r. (plik docx 32 KB)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 13:03 Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2018 14:56
  Autor: Departament Gwarancji i Poręczeń Osoba publikująca: Tomasz Górecki Osoba modyfikująca: Janusz Dembiński
  Rejestr zmian