«Powrót

Broszura „Rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej – obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. (wersja 2 uzupełniona)

Broszura „Rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej – obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. (wersja 2 uzupełniona)

Broszura „Rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej – obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. (wersja 2 uzupełniona)

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów opracował broszurę dotyczącą Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. i będzie mieć zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za 2018 r.

Broszura „Rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej" (plik pdf 199 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 02.10.2018 Data publikacji: 02.10.2018 07:58 Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2018 07:58
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
«Powrót