«Powrót

Nowe rozporządzenie w sprawie „rachunkowości budżetowej”

Nowe rozporządzenie w sprawie „rachunkowości budżetowej”

Nowe rozporządzenie w sprawie „rachunkowości budżetowej”

W dniu 13 października br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) stanowiące wykonanie delegacji ujętej w art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zastąpi ono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.

Rozporządzenie to wprowadza rozwiązania dotyczące m.in:

  1. rozszerzenia zakresu sprawozdania finansowego jednostek o Informację dodatkową;
  2. obowiązku sporządzania bilansu budżetu państwa.
  3. obowiązku publikacji sprawozdań finansowych w Biuletynie Informacji Publicznej;
  4. zasad dotyczących podpisywania sprawozdań finansowych jednostek obsługujących w związku z wprowadzeniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przepisami rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i będzie miało zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2018 rok.

Rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej (plik pdf 552 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.10.2017 Data publikacji: 16.10.2017 11:41 Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2017 11:41
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
Rejestr zmian
«Powrót