«Powrót

Nowe rozporządzenie w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów

Nowe rozporządzenie w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów

Nowe rozporządzenie w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów

W dniu 22 grudnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 2391), które wykonuje delegację zawartą w art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ww. rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r.
Nowe rozporządzenie reguluje obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów, w szczególności przepisy określają:

  1. formę i sposób odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
  2. rodzaje dokumentów potwierdzających odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i zakres oświadczenia o odbyciu samokształcenia zawodowego,
  3. tryb rozpatrywania wniosku o odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
  4. tryb dokonywania wpisu do wykazu jednostek uprawnionych oraz rodzaje dokumentów składanych wraz z wnioskiem o ten wpis,
  5. zakres i tryb przekazywania przez jednostki uprawnione informacji dotyczących prowadzonego przez nie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

Rozporządzenie w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (plik pdf 250 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 26.01.2018 Data publikacji: 26.01.2018 13:49 Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2018 13:49
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
«Powrót