Komisja Nadzoru Finansowego

  Komisja Nadzoru Finansowego

  Komisja Nadzoru Finansowego

  Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce (tj. nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych i instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi). Zakres i zasady tego nadzoru określa ustawa o z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 196 z późn. zm.).

  Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

  W skład Komisji  wchodzą:

  • Przewodniczący Komisji,
  • 2 Zastępców Przewodniczącego,
  • 5 członków Komisji:
   • minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel,
   • minister właściwy do spraw gospodarki albo jego przedstawiciel,
   • minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel,
   • Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
   • Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Więcej informacji nt. nadzoru nad rynkiem finansowym znajdą Państwo na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (link otwiera nowe okno w innym serwisie) oraz w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.09.2012 Data publikacji: 19.09.2012 14:13 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2017 15:25
  Autor: Departament Rozwoju Rynku Finansowego Osoba publikująca: Anna Gawęda Osoba modyfikująca: Anna Zaborska
  Rejestr zmian