Pozabankowe podmioty pożyczkowe (instytucje pożyczkowe)

  Pozabankowe podmioty pożyczkowe (instytucje pożyczkowe)

  Pozabankowe podmioty pożyczkowe (instytucje pożyczkowe)

  Przepisy polskiego prawa uprawniają do przyjmowania środków pieniężnych innych osób w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ich ryzykiem w inny sposób, wyłącznie:

  • banki krajowe,
  • oddziały banków zagranicznych,
  • oddziały instytucji kredytowych oraz
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

  Prowadzenie tego rodzaju działalności przez inne podmioty, które nie uzyskały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), jest zabronione, stanowi przestępstwo i podlega karze grzywny do 10 mln złotych oraz karze pozbawienia wolności do lat 5.

  Podmioty, w stosunku do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność bankową bez zezwolenia, umieszczane są na liście ostrzeżeń publicznych KNF (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Pozabankowe podmioty pożyczkowe (instytucje pożyczkowe):

  Instytucje pożyczkowe nie są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ani gwarancjami Skarbu Państwa.

  Nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy o kredycie konsumenckim prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który bada praktyki instytucji pożyczkowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz sprawdza, czy oferowane przez nie wzorce umowne nie zawierają niedozwolonych klauzul (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Zdarzenia takiego typu można zgłaszać UOKiK.

  W przypadku indywidualnego sporu z przedsiębiorcą i potrzeby otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej warto skontaktować się z powiatowym lub miejskim rzecznikiem konsumentów. Lista rzeczników konsumentów (link otwiera nowe okno w innym serwisie) dostępna jest na stronie internetowej UOKiK.

  Na stronie internetowej UOKiK można znaleźć również odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące praw konsumentów (link otwiera nowe okno w innym serwisie) ,  wynikające z ustawy o kredycie konsumenckim.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.09.2012 Data publikacji: 19.09.2012 14:01 Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2018 13:03
  Autor: Departament Rozwoju Rynku Finansowego Osoba publikująca: Anna Zaborska Osoba modyfikująca: Anna Zaborska
  Rejestr zmian