Dokumenty

Wyświetlanie 41 - 60 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 czerwca 2015 r. - poz. 41 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1.050.1.2015.LJU.19 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych
364,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 23 czerwca 2015 r. - poz. 42 -
ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Finansów
352,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 23 czerwca 2015 r. - poz. 43 -
ZARZĄDZENIE Nr 43 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu
345,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 lipca 2015 r. - poz. 44 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za czerwiec 2015 r.
216,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 21 lipca 2015 r. - poz. 45 -
ZARZĄDZENIE Nr 46 MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych
963,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 21 lipca 2015 r. - poz. 46 -
ZARZĄDZENIE Nr 47 MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach
403,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 sierpnia 2015 r. - poz. 47 -
ZARZĄDZENIE Nr 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
224,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 sierpnia 2015 r. - poz. 48 -
ZARZĄDZENIE Nr 50 MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zasad współpracy w zakresie komunikacji z dziennikarzami w resorcie finansów
231,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 sierpnia 2015 r. - poz. 49 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
253,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 sierpnia 2015 r. - poz. 50 -
ZARZĄDZENIE Nr 53 MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym
234,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 sierpnia 2015 r. - poz. 51 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów”
239,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 sierpnia 2015 r. - poz. 52 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za lipiec 2015 r.
215,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 sierpnia 2015 r. - poz. 53 -
ZARZĄDZENIE Nr 54 MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki
220,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 sierpnia 2015 r. - poz. 54 -
ZARZĄDZENIE Nr 55 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych
217,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 31 sierpnia 2015 r. - poz. 55 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia listy agentów celnych
1 000,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 31 sierpnia 2015 r. - poz. 56 -
ZARZĄDZENIE Nr 58 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów
237,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 4 września 2015 r. - poz. 57 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
484,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 4 września 2015 r. - poz. 58 -
ZARZĄDZENIE Nr 59 MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Biura Krajowej Informacji Podatkowej
222,6k
Dz.Urz.Min.Fin z dnia 8 września 2015 r. - poz. 59 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r.w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2015 r.
301,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 23 września 2015 r. - poz. 60 -
ZARZĄDZENIE Nr 60 MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych
273,8k
Wyświetlanie 41 - 60 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5