Dokumenty

Wyświetlanie 41 - 60 z 121 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 7
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 kwietnia 2018 r. - poz. 41 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i urządzeń informatycznych na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej i Krajowej Informacji Skarbowej oraz wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę paliwa gazowego, w tym do celów grzewczych, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości
311,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 19 kwietnia 2018 r. - poz. 42 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zarządzania portfelem programów i projektów w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe
564,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 19 kwietnia 2018 r. - poz. 43 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
370,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 19 kwietnia 2018 r. - poz. 44 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
308,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 20 kwietnia 2018 r. - poz. 45 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 kwietnia 2018 r.w sprawie dysponowania danymi z systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG)
431,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 25 kwietnia 2018 r. - poz. 46 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
1 114,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 26 kwietnia 2018 r. - poz. 47 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki
381,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 kwietnia 2018 r. - poz. 48 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Lublinie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę pieczęci urzędowych Polska Cło, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej
307,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 2 maja 2018 r. - poz. 49 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Opolu do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na wydrukowanie i dostawę druków potwierdzenia odbioru korespondencji w sprawach egzekucyjnych, podatkowych i karnoskarbowych, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Ministerstwa Finansów, oraz wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Łodzi do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę paliwa do samochodów służbowych, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości
314,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 2 maja 2018 r. - poz. 50 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów
359,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 maja 2018 r. - poz. 51 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup pojazdów samochodowych na rzecz określonych izb administracji skarbowej
311,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 maja 2018 r. - poz. 52 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2018 r.
301,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 maja 2018 r. - poz. 53 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za kwiecień 2018 r.
302,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 16 maja 2018 r. - poz. 54 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Katowicach do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawy prasy i czasopism w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej i Krajowej Informacji Skarbowej, oraz wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług przekazywania środków pieniężnych w gotówce, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej i Krajowej Informacji Skarbowej
322,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 21 maja 2018 r. - poz. 55 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne
396,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 24 maja 2018 r. - poz. 56 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych
379,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 28 maja 2018 r. - poz. 57 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów
389,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 30 maja 2018 r. - poz. 58 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie organizacji oraz trybu przygotowania i sposobu funkcjonowania systemu kierowania w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe w wyższych stanach gotowości obronnej państwa
406,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 1 czerwca 2018 r. - poz. 59 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 maja 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw wypracowania systemowych rozwiązań w zakresie opodatkowania akcyzą e-papierosów i wyrobów nowatorskich
362,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 4 czerwca 2018 r. - poz. 60 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw HNS (Host Nation Support)
374,7k
Wyświetlanie 41 - 60 z 121 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 7