Dokumenty

Wyświetlanie 101 - 120 z 121 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 7
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 października 2018 r. - poz. 101 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.2.2018 MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 października 2018 r. w sprawie traktowania w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opłat uiszczanych na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 20(1) ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania oraz skutków wyroku TSUE w sprawie C-37/16 w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku
444,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 25 października 2018 r. - poz. 102 -
Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie projektu „Transformacja służb informatycznych resortu finansów”
311,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 26 października 2018 r. - poz. 103 -
Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek w Ministerstwie Finansów
311,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 listopada 2018 r. - poz. 104 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2018 r.
301,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 listopada 2018 r. - poz. 105 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki
324,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 listopada 2018 r. - poz. 106 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za październik 2018 r.
301,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 listopada 2018 r. - poz. 107 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów
375,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 23 listopada 2018 r. - poz. 108 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
440,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 listopada 2018 r. - poz. 109 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz przekazywania informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie w zakresie działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
514,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 29 listopada 2018 r. - poz. 110 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu „Transformacja służb informatycznych resortu finansów”
309,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 29 listopada 2018 r. - poz. 111 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
385,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 grudnia 2018 r. - poz. 112 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe
373,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 grudnia 2018 r. - poz. 113 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za listopad 2018 r.
300,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 grudnia 2018 r. - poz. 114 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za listopad 2018 r.
300,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 grudnia 2018 r. - poz. 115 -
KOMUNIKAT MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2018 r. o ogłoszeniu decyzji w sprawie powołania członków Komitetu Standardów Rachunkowości i sekretarza oraz określenia wysokości przysługującego im wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Komitetu
331,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 grudnia 2018 r. - poz. 116 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie projektu „Transformacja służb informatycznych resortu finansów”
550,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 19 grudnia 2018 r. - poz. 117 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
438,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 28 grudnia 2018 r. - poz. 118 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie administrowania Funduszem Wsparcia Projektu Współpracy Bliźniaczej w ramach Umowy Współpracy Bliźniaczej nr GA 31 „Wsparcie dla przystąpienia Gruzji do Konwencji o Tranzycie Wspólnym oraz budowy Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego (NCTS)”
339,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 28 grudnia 2018 r. - poz. 119 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu „Transformacja służb informatycznych resortu finansów”
548,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 28 grudnia 2018 r. - poz. 120 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Ministra Finansów do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych
306,7k
Wyświetlanie 101 - 120 z 121 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 7