Dokumenty

Wyświetlanie 41 - 60 z 89 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 kwietnia 2019 r. - poz. 41
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i urządzeń informatycznych na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej i Krajowej Informacji Skarbowej
298,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 kwietnia 2019 r. - poz. 42
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup broni i amunicji, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej
295,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 kwietnia 2019 r. - poz. 43
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę formularzy podatkowych i druków na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej
297,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 kwietnia 2019 r. - poz. 44
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
1 286,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 kwietnia 2019 r. - poz. 45
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD1.8201.1.2019 MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia prawidłowego momentu rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na wytworzenie wyrobisk ruchowych (przyścianowych) oraz wydatków poniesionych na zbrojenia ścian wydobywczych w kopalniach podziemnych służących wydobyciu kopalin
360,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 kwietnia 2019 r. - poz. 46
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT9.8101.1.2019 MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników podatku od towarów i usług w świetle przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług po wejściu w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych
350,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 18 kwietnia 2019 r. - poz. 47
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
439,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 18 kwietnia 2019 r. - poz. 48
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup pojazdów samochodowych na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości
298,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 18 kwietnia 2019 r. - poz. 49
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Katowicach do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawy prasy i czasopism w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej i Krajowej Informacji Skarbowej
297,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 18 kwietnia 2019 r. - poz. 50
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie nadania regulaminu pracy Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
344,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 26 kwietnia 2019 r. - poz. 51
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
694,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 26 kwietnia 2019 r. - poz. 52
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia laboratoriów jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, ich organizacji i zakresu działania
313,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 26 kwietnia 2019 r. - poz. 53
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług ubezpieczenia mienia na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości
297,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 30 kwietnia 2019 r. - poz. 54
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Łodzi do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę paliwa do samochodów służbowych, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości
299,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 10 maja 2019 r. - poz.55
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za kwiecień 2019 r.
403,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 10 maja 2019 r. - poz. 56
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2019 r.
398,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 maja 2019 r. - poz. 57
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kierunków działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017-2020
2 058,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 17 maja 2019 r. - poz. 58
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
657,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 17 maja 2019 r. - poz. 59
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków ochrony indywidualnej i wyposażenia taktycznego, sprzętu specjalistycznego oraz sprzętu sportowego niezbędnego do wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej i Ministerstwa Finansów
405,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 22 maja 2019 r. - poz. 60
KOMUNIKAT MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”
875,1k
Wyświetlanie 41 - 60 z 89 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5