Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Podstawowym aktem prawnym, który reguluje sposoby przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

  Przyjmowanie i załatwianie spraw podlega również zasadom obiegu dokumentów określonym w instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Finansów.

  Kancelaria ewidencjonuje sprawy przesyłane do Ministerstwa i przekazuje do sekretariatów odpowiednich departamentów / biur. Sekretariaty przedstawiają sprawy do wglądu i dekretacji przełożonym, którzy przekazują je do załatwienia pracownikom merytorycznym. Po zaakceptowaniu sposobu załatwienia sprawy przez przełożonego, odpowiedź wysyłana jest pod wskazany adres korespondencyjny lub e-mailowy.

  Ministerstwo rozpoznaje także sprawy, które wpływają pocztą elektroniczną oraz udziela informacji telefonicznie.

  Aby uzyskać informację o stanie spraw indywidualnych, prosimy o kontakt z poszczególnymi departamentami lub biurami MF.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.03.2012 Data publikacji: 05.03.2012 14:53 Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2018 15:19
  Autor: Anna Madziar Osoba publikująca: Anna Madziar Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
  Rejestr zmian