Nadzór Ministra nad fundacjami

  Nadzór Ministra nad fundacjami

  Nadzór Ministra nad fundacjami

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje nadzór nad fundacjami na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r., poz. 40) (dalej: ustawa).

  Nadzór dotyczy tylko tych fundacji, dla których Minister jest ministrem właściwym ze względu na zakres swojego działania oraz cele fundacji.

  Od 7 lipca 2014 r. komórką organizacyjną Ministerstwa Finansów wykonującą zadania w obszarze nadzoru nad fundacjami jest Biuro Ministra.

  Biuro Ministra uprzejmie przypomina fundacjom o wynikającym z art. 12 ust. 2 ustawy corocznym obowiązku składania sprawozdania ze swojej działalności nadzorującemu ministrowi do końca roku bieżącego za rok ubiegły.

  Poszczególne elementy, które powinno zawierać sprawozdanie zostały wymienione
  w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2011 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529, ze zm.).

  Fundacje proszone są o przesyłanie sprawozdań z działalności na adres:

  Biuro Ministra

  Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12

  00-916 Warszawa

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.12.2015 Data publikacji: 28.12.2015 14:00 Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2016 12:57
  Autor: Katarzyna Abażewska Osoba publikująca: Katarzyna Abażewska Osoba modyfikująca: Katarzyna Abażewska