Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017-2020

  Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017-2020

  Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017-2020

  • Czteroletnie kierunki działania i rozwoju MF wraz z analogicznym opracowaniem dla Krajowej Administracji Skarbowej odpowiadają na aktualną sytuację dotyczącą zapewnienia i poprawy stabilności finansów publicznych państwa.
  • W dokumencie sformułowano m.in. misję resortu finansów, czyli zapewnienie stabilnych finansów publicznych i wysokiej jakości usług.

  „Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017-2020", określone przez ministra właściwego ds. finansów publicznych, przedstawiają wspólną misję dla Ministerstwa Finansów wraz z jednostkami podległymi ministrowi i przez niego nadzorowanymi. Jest nią:

  „Zapewnienie stabilnych, efektywnych i zrównoważonych finansów publicznych oraz wysokiej jakości świadczonych usług".

  Zdefiniowano również wizję MF:

  „Ministerstwo Finansów stoi na straży bezpieczeństwa finansów publicznych jako instytucja profesjonalna, skuteczna i ciesząca się zaufaniem".

  Czteroletnie kierunki działania i rozwoju MF, wraz z podpisanymi w lipcu Kierunkami działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020, dotyczą m.in. zadań niezbędnych dla zapewnienia skutecznego poboru danin publicznych do budżetu państwa, wychodzą też naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa wobec administracji skarbowej.

  W dokumencie ustalono pięć kierunków działania i rozwoju:

  1. Utrzymanie stabilności i poprawa efektywności finansów publicznych.
  2. Rozwiązania systemowe zapewniające wpływy z tytułu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych.
  3. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
  4. Rozwiązania systemowe zapewniające rozwój systemu finansowego.
  5. Wzmocnienie zdolności organizacji do skutecznej realizacji zadań.

  Zobacz "Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017-2020"

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.05.2015 Data publikacji: 28.05.2015 08:16 Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2018 15:36
  Autor: Departament Zarządzania Strategicznego Osoba publikująca: Izabela Podsiadły-Gronow Osoba modyfikująca: Paweł Walisiak