«Powrót

Minister Szczurek na kongresie polskich studentów w Wielkiej Brytanii

Minister Szczurek na kongresie polskich studentów w Wielkiej Brytanii

Minister Szczurek na kongresie polskich studentów w Wielkiej Brytanii

Rozwój Europy Środkowej i Wschodniej, wyzwania polityki europejskiej i polityki bezpieczeństwa oraz kwestie demograficzne i perspektywy rynku pracy dla absolwentów wyższych uczelni w Polsce to główne tematy VIII Kongresu Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii, który odbył się na Uniwersytecie Lancaster w dniach 19-22 lutego br.

W imprezie odbywającej się w tym roku pod hasłem European Leaders Facing Global Challenges wziął udział minister finansów Mateusz Szczurek. W wystąpieniu The Challenges Facing the EU in the context of the new Greek Government and British Euro-Scepticism minister wskazał, że obok tzw. Grexit, czyli ewentualnego wystąpienia Grecji ze strefy euro oraz dyskusji w Wielkiej Brytanii nt. wyjścia z Unii Europejskiej, do podstawowych zagrożeń dla Europy należą bezrobocie w strefie euro czy różnice zdań wewnątrz strefy. Mateusz Szczurek zaznaczył, że Unii trudno jest znaleźć gotowe odpowiedzi na wyzwania gospodarcze, w tym na ultra niskie realne stopy procentowe czy deflację.

Wciąż utrzymuje się niski poziom zaufania na rynkach, od 5 lat występuje zjawisko delewarowania (tj. redukcji nadmiernego zadłużenia kredytobiorcy, odbywającej się zazwyczaj w reakcji na niekorzystne warunki rynkowe) w działalności bankowej przez banki zachodnie, chociaż gospodarka europejska jest obecnie bardziej zrównoważona niż przed kryzysem finansowym w 2007 r. W UE trwa obecnie dyskusja nt. roli inwestycji infrastrukturalnych we wsparciu wzrostu gospodarczego. Rozwój inwestycji, w tym prywatnych, przewiduje tzw. plan Junckera, co miałoby znaczenie dla pobudzenia wzrostu gospodarczego, podobnie jak osłabienie euro czy wzmocnienie popytu. Minister Szczurek podkreślił, że polskie działania w odpowiedzi na wyzwania związane z kryzysem gospodarczym w Europie polegają zarówno na wspieraniu strony podażowej, jak i popytowej, w tym przez inwestycje publiczne. To zapewnia Polsce miejsce w czołówce wzrostu gospodarczego w Europie. Wyzwaniem dla naszego kraju są jednak np. kwestie demograficzne.

Jak zauważył Mateusz Szczurek, niezbędne w UE reformy strukturalne są bardzo ogólnym hasłem, stąd często trudno ustalić ich zakres ponad standardowe odniesienia do polityki monetarnej (stopy procentowe) i polityki fiskalnej (cięcia wydatków, zmiany poziomu zadłużenia). W UE niezbędne jest dokończenie budowy wspólnego rynku, także na poziomach krajowych muszą być podejmowane działania przeciwdziałające fragmentaryzacji rynków. Jednak polityka niektórych państwa Unii w odniesieniu do rynku pracy idzie w przeciwnym kierunku. Zdaniem ministra usuwając bariery w handlu można uzyskać korzyści dla krajów czy przynajmniej sektorów gospodarki, ale usunięcie wszystkich barier będzie trudne politycznie.

Podczas spotkania dyskusyjnego Mateusz Szczurek rozmawiał ze studentami i przedstawicielami stowarzyszeń absolwentów (w tym założonego przez ministra British Alumni Society) m.in. o konieczności dostosowania rządowego programu stypendiów na studia zagraniczne do realiów brytyjskich/zagranicznych uniwersytetów, możliwości wspierania absolwentów studiów zagranicznych w powrocie do kraju czy ich szansach na polskim rynku pracy w sektorze prywatnym i publicznym. Minister Szczurek zachęcał młodych Polaków do planowania przyszłości zawodowej w ojczyźnie. Ocenił też, że bez względu na osobiste wybory na określonym etapie kariery ważny jest mocny głos Polaków w Europie.

W kongresie uczestniczyło kilkuset polskich studentów, w tym delegatów z uczelni w całej Wielkiej Brytanii (gdzie studiuje ich łącznie ok. 6 tys.). W kongresie wzięli też udział przedstawiciele polskich środowisk akademickich, rządowych oraz firm.
 

«Powrót