«Powrót

Samorząd gospodarczy wystawi dokumenty przedsiębiorcom

Samorząd gospodarczy wystawi dokumenty przedsiębiorcom

Samorząd gospodarczy wystawi dokumenty przedsiębiorcom

Wiceminister Jacek Kapica oraz przedstawiciel KIG Wojciech Januszko podają sobie dłonie
Uczestnicy konferencji Ułatwienia dla biznesu 2014+ siedzą w sali SIMIK w Ministerstwie Finansów

Od 1 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) obok organów celnych będzie wystawiać przedsiębiorcom uniwersalne świadectwa pochodzenia. Przewiduje to porozumienie podpisane 15 grudnia 2014 r. pomiędzy szefem Służby Celnej a KIG na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, tzw. IV ustawy deregulacyjnej.

Porozumienie podpisali szef Służby Celnej, podsekretarz stanu w MF Jacek Kapica oraz dyrektor Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA w Krajowej Izbie Gospodarczej Wojciech Januszko podczas konferencji „Ułatwienia dla Biznesu 2014+", która odbyła się w Ministerstwie Finansów.

Umowa zakłada upoważnienie KIG do wystawiania, jako samodzielny podmiot, uniwersalnych (zwykłych, niepreferencyjnych) świadectw pochodzenia towarów wywożonych z Polski. Jest to jedno z działań podejmowanych przez Służbę Celną wspierających legalną działalność polskich podmiotów gospodarczych, dokonujących obrotu towarowego z zagranicą. – Myślę, że zmiany zachodzące od 1 stycznia 2015 r. będą dla Państwa dużym ułatwieniem – zwrócił się do przedsiębiorców wiceminister Kapica i podkreślił znaczenie dialogu między tą grupą a administracją. – To pierwszy przypadek, aby pewne czynności będące w gestii administracji publicznej były przekazywane organom samorządu gospodarczego – dodał Wojciech Januszko z KIG.

Wiceminister Kapica zwrócił uwagę, że zmiany w przepisach zobowiązują od nowego roku Służbę Celną do zorganizowania odpraw morskich w ciągu 24 godzin i wymaga to płynnej współpracy z innymi służbami. – Będziemy szczególnie współpracowali z innymi inspekcjami (weterynaryjną, sanitarną), żeby mobilizować je do dokonania tych czynności w ciągu doby – zapowiedział szef Służby Celnej.

Podczas konferencji przedstawiono także zagadnienia m.in. z zakresu zmian prawnych i organizacyjnych w obszarze podległym Służbie Celnej planowanych w 2015 r., deregulacji zawodu agenta celnego, ułatwień w portach morskich i krajowej odprawie scentralizowanej. Panel podatkowy dotyczył podatku VAT i zmian w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, które także zostaną wprowadzone w przyszłym roku. Obecny na spotkaniu wiceminister finansów Jarosław Neneman podkreślił, jak dużym wyzwaniem jest przestępczość związana z podatkiem VAT i przypomniał, że aby przeciwdziałać wyłudzeniom w branży stalowej, w 2014 r. wprowadzono odwrócony VAT na pręty (podatek odprowadza kupujący, a nie sprzedający). Zauważył jednak, że nie jest to remedium na wszystkie problemy i należy tu być bardzo ostrożnym. Wiceminister dodał, że innym rozwiązaniem było wprowadzenie tzw. solidarnej odpowiedzialności podatkowej oraz zapowiedział dalsze zmiany przeciwdziałające nieuczciwej konkurencji.

Przedstawiciele firmy PricewaterhouseCoopers zaprezentowali raport ze wspólnego badania Służby Celnej i PwC przeprowadzonego wśród przedsiębiorców. Miało ono na celu identyfikację istniejących w polskim prawie celnym oraz podatkowym (VAT, akcyza, przepisy proceduralne) barier biurokratycznych, których wyeliminowanie może przyczynić się do ułatwienia i uproszczenia realizacji obowiązków przedsiębiorców w zakresie transakcji importowych i eksportowych.

„Ułatwienia dla Biznesu 2014+" były kolejną z cyklu konferencji dla przedsiębiorców. Uczestniczyło w niej ponad 100 zaproszonych przedstawicieli środowiska biznesu posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy AEO, przedstawiciele Rady Konsultacyjnej Służby Celnej oraz eksperci Ministerstwa Finansów i izb celnych.

Pytania, na które nie zdążyli odpowiedzieć eksperci podczas konferencji, zostaną w najbliższym czasie opracowane i umieszczone w formie fiszek na stronie internetowej Finanse.mf.gov.pl/Cło

Pliki do pobrania

«Powrót